Bến Tam Bạc - Nguyễn Văn ThắngMaterial: oil painting
Size: 70 cm x 90 cm